Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Brev - Lån fra fattigvæsnet

Det følgende er brev og anmodning om lån på 50kroner fra en cigarmager i København, sendt til fattigvæsnet i Kolding hvor cigarmageren oprindeligt kom fra.

Afskrift af Billy Sørensen, socialhistorie.dk, 2018

Frederiksberg den 27 Januar 1890

til

den ærede kommunalbestyrelse, Da jeg undertegnede Cigarmager Johan Peter Gerth Nielsenm som er føt i Kolding 1859 den 10 October. Ikke ser mig istand til at forsørge min Familie, saa beder jeg den ærede Bestyrelse om at give mig et Laan af 50kr. saa at jeg kan sætte mig igang, saa jeg ikke oftere skal bebyrde kommunen om jelp, Arbeide er her ikke saa jeg kan tjene det Daglige Brød til mig og mine. Jeg vil bruge de for langte Penge til at kjøbe materialer for san kan jeg Arbeide for mig selv I Haab om jelp slutter jeg med Agtelse

Cigarmager P. Nielsen, Danmarksgade Nr.20, B 4 Sal, Kjøbenhavn F

Jeg beder godhedsfuld om at sende det forlande mig den gang

Svaret, skrevet på brevets bagside

Fattigudvalget kan ikke understøtte dem paa den ønskede maade, uden at sagen skal gaa igjennem fattigvæsnet i deres opholdskommune.

Naar De henvender Dem til Frederiksberg Fattigvæsen og dette efter anstillet undersøgelse indstilles sagen til os og anbefaler dem til hjælpen, vil den formentlig blive ydet.

Kolding Fattigudvalg 6/2 1890

P.U.V.

Chr. Friis

Kildematerialet:

Det orginale brev er opbevaret på Kolding Stadsarkiv i arkivalierne efter fattivæsnets, korrespondance 1890.

Læs også

Brev til pastoren

Brev sendt til den lokale sognepræst i Kolding i 1891, i brevet ønsker Marie Bergmann hjælp til at undgå hendes kusines børn skal havne på fattiggården...

Forbud imod fattighjælp

To afskrevne breve, fra en far med spørgsmål om hans søn, og et forbud imod at sønnen må få fattighjælp, så længe han kan forsørge ham...

Tøj til plejebarnet

Brev fra en plejefar som "allererbødigst" spørg om ikke hans plejebarn kan få et sæt tøj. På brevet var også noteret fattigvæsnets svar...