Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Brev - Forbud imod fattighjælp

Det følgende er to afskrevne breve, fra en far med spørgsmål om hans søn, og et forbud imod at sønnen må få fattighjælp, så længe han kan forsørge ham. Brevene fortæller noget om den skam, som forældre kunne føle, hvis deres barn risikerede at havne på fattighjælp.

Afskrift af Billy Sørensen, socialhistorie.dk, 2017

Første brev

Næstved d. 6te Marts 1879

Herr Pastor.

Efter ærede Forlangende om nøiere underretning af min Søns udeblevelse af mit Hus. Var fordi at samme Dags aften blev han af en af Svendene hvor han arbeider, fulgt ind til Fattigforstanderen og havde nok sagt at han ikke vilde hjem, Og Fattigforstanderen spurgte om han havde nogen Familie her i Byen, og dertil svarede han jo, og saa blev han fulgt derhen, og han har været der siden. Hen Dagen efter da jeg talte med Fattigforstanderen Mente han at han var for gammel til at jeg kunde tvinge ham til at gaae hjem naar han ikke selv vilde. Men dertil svarede jeg at

side 2.

jeg ikke vilde have det paa min Samvittighed, at nogle af mine Børn skulde under Fattigvæsenet. Nærmere underretning kan jeg ikke meddele dem.

Med megen Agtelse

P. Nielsen

Andet brev

Næstved d. 24te Febr: 1879

Herr Pastor.

Maa jeg tillade mig at spørge? 0m min Søn, Johan Peter Georg Nielsen, født i Kolding den 10te Octbr 1859 Nyder Fattighjælp igjennem Næstved Fattigvæsen fra Kolding Sogn. Da er det imod min villie eller vidende, Fordi jeg har forbudt det, saalænge jeg selv kan sørge for ham. Grunden til udeblivelsen af mit Hus, var fordi jeg saae mig Nødsagen til at revse ham. Saa maa jeg venligst bede dem om at give mig,

side 2.

Underretning her om snarst muligt.

Med megen Agtelse

P. Nielsen

Min Adrs. er
Feldbereder P. Nielsen
NestvedKildematerialet:

Det orginale brev er opbevaret på Kolding Stadsarkiv i arkivalierne efter fattivæsnets, korrespondance 1882.

Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...