Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Brev til pastoren

Dette er et eksempel på et brev sendt til den lokale sognepræst i Kolding i 1891, i brevet ønsker Marie Bergmann hjælp til at undgå hendes kusines børn skal havne på fattiggården, børnenes mor er allerede død og faren er så syg at det frygtes han snart går bort.

side 1.

1891
Aarhus d. 16de December

Velbaarne Herr Pastor

Jeg beder undskylde at jeg uleiliger Dem, men jeg ved at De er kommet meget i forhenværende Politibetjent H. Jørgensens sørgelige Hjem, og da jeg er en Cousine til Hans afdøde Kone, (min Mand er Musikdirecteur her ved 8de Regiment) beder jeg Dem undskylde min Henvendelse til Dem; Sönnen Georg har flere gange i sine Breve om talt Dem som en Mand der tænker paa de smaae, snart Forældreløse. Naar nu Døden kommer og gud gjør en Ende paa den stakkels Mands Lidelser, da er det vor Bøn til Herr Pastören ! Lad endelig ikke de tre stakkels Børn komme paa Fattiggaarden, end ikke en Dag, at ikke ved det Slette de høre og ved Deres unge Hjerter og Sjæle skal tage Skade; tör vi haabe at Herr Pastoren

side 2.

ville tage Dem af den Sag at dette frygtelige ikke sker?

Vi har her i Jyllandsposten ladet indrykke et stykke og ville ogsaa have det i Stifttidende, da det jo ofte har hændet at Börn paa den Maade have faaet et Kjærligt Hjem, og mod Julen, hvor Hjerterne ere stemte for at gjöre godt, vil vi haabe at det kunne lykkes, navnlig for de to Smaae, men mislykkes det saae er der allerede fundet et Hjem hos tarvelige men agtrærdige Folk, til den ene, men for Betaling.

Vi ville söge ligeledes at faae et Hjem til anden anden paa samme Maade, dels fordi de stakkels Börn jo saa ikke blive fremmede for hinanden, og dels fordi vi, og Pfotograf Svendsen, (der har lille Emil Jørgensen og beholde ham) Fru Svendsen er ogsaa en Cousine til Jørgensens Kone stadigt ville paase at Börnene have det godt og ville vi hjælpe til med at klæde dem og se til at de bliver opdraget til ordentlige og brave Mennesker.

Vil ved vi at Kommunen i Kolding naturlig helst vil have Börnene anbragt i Kolding, men hvis Herr Pastoren

side 3.

ville tage dem af Sagen, saa vlle det vel nok lykkes at Börnene bleve anbragt her i Bÿen, og Tilskudet fra Kommunen blev saa stort som muligt for at hjemmet, kunne blive saa godt som muligt.

Tör jeg haabe paa et Svar og paa et godt Svar?

Börnene skulle saaledes har vi lovet dem, tilbringe Julen her hos os, for at kunne være sammen med den lille Emil, der glæder sig meget dertil, naar nu blot Faderen maatte have det nogenlunde i den Tid, Meningen var de skulle tage derfra Torsdag Middag og reise Hjem Söndag Middag; maaske gud lægger sin velsignelse i den Reise, saa Börnene kunne finde et Hjem her i Bÿen.

Endnu engang beder jeg om Undskyldning, men jeg vidste ingen Anden at henvende mig til.

Tegner med
Særdeles Höiagtelse
Marie Bergmann

Adrs.:
Musikdirecteur Bergmann.

Kildematerialet:

Det orginale brev er opbevaret på Kolding Stadsarkiv i arkivalierne efter fattivæsnets, korrespondance 1891.

Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...