Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Brev - Tøj til plejebarnet

Det følgende er et brev fra en plejefar som "allererbødigst" spørg om ikke hans plejebarn kan få et sæt tøj. På brevet var også noteret fattigvæsnets svar.

Afskrift af Billy Sørensen, socialhistorie.dk, 2017

Brevet

Gudsø d. 21. maj 1892

Jeg tillader mig herved allererbødigst at forespørge det ærede Sogneraad om De ikke vil give Plejedrengen Johan Vilhelm Haan et sæt Tøj. Han er som De alt ved i Skomagerlære i Fredericia hvor han ikke selv tjener noget og da det ikke staar i min magt at give ham et sæt Tøj, nu hvilket han trænger til, henvender jeg mig allererbødigst til det ærede Raad. Og Da jeg nu gratis underholder ham med Vask Syning og alt Undertøj saa betvivler jeg ikke at De Herrer vil overlade ham-

side 2.

et sæt Ydre Tøj. Hvad Drengen angaar da Opfører han sig ualmindelig got og er meget lærenem saa hans Mester er meget got Tilfreds med ham, saa der er udsigter til at han bliver et dygtigt og hæderligt Menneske hvilket er en stor glæde for os og tillige ogsaa nok kan glæde det ærede Sogneraad som har ladet ham Opdrage. Nu haaber jeg nok at De vil opfylde mit begjer saa snart som muligt.

Med megen Agtelse

Jens Ungstrup
Gudsø
pr. Taulov

side 3.

I Henhold til Foranstaaende fremsendes hermed 15 Kr., som er Afslutning paa Bidrag herfra.

Fattigudvalget i Kolding, den 25. Maj 1892.

P.U.V.Kildematerialet:

Det orginale brev er opbevaret på Kolding Stadsarkiv i arkivalierne efter fattivæsnets, korrespondance 1892.

Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...