Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Brev - hr Sagfører

Det følgende er brev fra en dansk udvandre, der fra Nordamerika håber at få hans kone og børn over til ham i Amerika, ellers må hans hjemstedskommune forsørge dem.

Afskrift af Billy Sørensen, socialhistorie.dk, 2017

Amboÿ den 9 Juni 1892

Hr Sagfører Bennezesen

Jeg Tillader mig herved at hvære saa fri at tilskrive dem, i angaaende min Hustru og Børn i Koldig.

Jeg underlevnede er forhenværende Arbeidsmand i Kolding, og da jeg ved at Hr. Bennesen er i Fattiudvalget, vel jeg derfor henvende mig til dem, angaaende min Familie, Jeg ønsker gjerne at faad dem til Amerika, men da jeg ingen Penge har dertil, vel jeg derfor henvende mig til dem, om det ikke kunde være muligt at Hr Bennesen kunde faa dem sent hertil igjennem min hjemhørende kommune(*) Da skal jeg mutage dem i Nÿork(. red)

Jeg beder at Resultatet heraf maa blive min Hustru medelt, saa jeg af hende kan faa nærmere underretning, kan dette ikke lade sig gjøre, da kan jeg ikke forsørge min Familie og min Komune maa da selv sørge for Dem.

med megen Agtelse

Niels Peter Mathiasen

Care af Math Weirup
Perth Amboÿ PO.
North Amerika

* ) Hjemmehørende/hjemsteds kommune - Hesselager sogn, ifølge korrespondance fra samme sogn til fattigvæsnet i Kolding af 1890.

Kildematerialet:

Det orginale brev er opbevaret på Kolding Stadsarkiv i arkivalierne efter fattivæsnets, korrespondance 1890.

Læs også

Brev til pastoren

Brev sendt til den lokale sognepræst i Kolding i 1891, i brevet ønsker Marie Bergmann hjælp til at undgå hendes kusines børn skal havne på fattiggården...

Forbud imod fattighjælp

To afskrevne breve, fra en far med spørgsmål om hans søn, og et forbud imod at sønnen må få fattighjælp, så længe han kan forsørge ham...

Tøj til plejebarnet

Brev fra en plejefar som "allererbødigst" spørg om ikke hans plejebarn kan få et sæt tøj. På brevet var også noteret fattigvæsnets svar...