Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Fattigvæsnets administrative praksis 1869-1890

Fattigvæsnet var, i henhold til lovgivning, imellem 1869 og 1890 opbygget på denne måde:

Af Billy Sørensen, socialhistorie.dk

Byrådet var med dets medlemmer øverste myndighed der tog de komplicerede og vigtige politiske spørgsmål vedrørende fattigvæsnet, nedsatte samtidigt fattigudvalget og ansatte embedsmænd og udarbejdede vedtægter, reglementer, budgetter, osv.

Fattigudvalget eller fattigkommissionen, var tilsynsfører med fattiginspektørens ledelse af fattigvæsnet, udvalget havde fem politisk valgte medlemmer, en stor del af de vigtige spørgsmål sendtes videre til byrådet.

Fattiginspektøren, den "umiddelbare" leder af fattigvæsnet, hans opgaver var på møder at vejlede fattigudvalget, stille for byrådet i sager om fattigvæsnet og driften for fattiggården, blandt andet køb af materialer og salg af produkter, udarbejdelse af regnskaber, forsørgelsesplan, m.m.. Under inspektøren var:

Fattigforstanderen, leder fattigdistriktet, hans opgaver var at se efter de fattige og komme med indberetninger og forslag til inspektøren om eventuel hjælp. Fattiggården, ledes af inspektøren, under ham var i det daglige mindst to opsynsmænd, en gangkone og en bønholder.

De fleste mere komplicerede sager for fattigvæsnets udvalg kom videre til byrådet, hvilket typisk har betydet en stor ydmygelse for dem sagerne handlede om, da eventuelle nævnte navne i sagerne også tit blev trykt i avisens referater over byrådsmøderne - i aviserne er refereret diskussioner lige fra økonomiske omkostninger ved en sindssyg kone eller en ukendt "idiot" over til bevillinger af træsko og størrelse af portionerne for dagenes måltider på fattiggården.

Referencer:

Arkivserien nr. 10: Benyttelse af købstadsfattigvæsensarkiver fra perioden 1869-1890. En vejledning belyst med eksempler fra Odense Fattigvæsens arkiv (1980 - 1980), link hæftet på sa.dkLæs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattigbestyreren for retten

Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri i foråret 1884. Bestyreren havde til eget brug, svindlet med fattiggårdens midler, sagen er alvorlig ...