Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Fattigbestyreren for retten

Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri i foråret 1884. Bestyreren havde til eget brug, svindlet med fattiggårdens midler, sagen er alvorlig og ender i højesteret.

Teksten er blevet udviddet august 2018

I februar 1885 står en fattigbestyrer Kristen Sørensen og hans hustru Ellen Marie Andersen fra Dronninglund fattiggård i højesteret, parret er anklaget for igennem en årrække at have bidraget med midler fra fattiggården, anklagerne bygger på deres egne tilståelser og oplysninger fra andre.

Fattiggården i Dronninglund sogn i Hjørring amt var ikke helt lille, udover fattigbestyrerparret med tre børn, en lærer og to tjenestefolk, boede der ved folketællingen i 1880 ikke mindre end 80 fattiglemmer.

Blandt eksemplerne på bedrageri som kan læses ud fra hvad aviserne skrev om sagen, havde fattigbestyreren fra midten af september 1878 og til juni 1883, over flere gange solgt for i alt 103 kr. rug og 111 kr. smør og æg til en købmand i Nørresundby, penge der aldrig kom til at stå som indtægt for fattiggården, selv om rug, smør og æg kom herfra. Et andet eksempel var hustruen som i efteråret 1883 havde solgt et større stykke smør, dette tilhørte fattiggården, men igen var pengene havnet i egne lommer hos parret.

Både fattigbestyrer og hustru forklare i retten at de blandt andet har begået svindlen for at kunne købe brændevin, kaffe og tobak, som det ellers var forbudt at lade kommunekassen betale for. Disse vare har de blandt andet brugt til at beværte fattiggårdens tjenestefolk, samt håndværkere og andre, og fattiglemmer, når disse udførte arbejde på gården. Ifølge fattigbestyreren skulle nogle af pengene have været brugt som drikkepenge, under rejser der hørte under fattiggårdens anliggende.

Manden idømmes først fire gange fem dages fængsel på "vand og brød", hustruen for to gange fem dages fængsel. Senere da sagen er i højesteret i februar 1885 forkortes straffen til fængsel på tre gange fem dages fængsel for fattigbestyrerens vedkommende, og fem dages fængsel til hustruen.

Sagen er ikke enestående, i 1888 findes en anden sag, hvor bestyreren for fattiggården Stolpegaarden i Gentofte fyres fra hans embede. Bestyreren J.P.E. Sandberg havde i 9 år styret fattiggården med hans hustru, men afsættes fra embedet på grund af "uterligt forhold" overfor to indlagte pigebørn på fattiggården. For dette forhold idømmes han 10 måneders fængsel i Horsens Tugthus.

Der findes flere lignende sager, hvor fattiggårdsbestyrer anklages for vold, tvang og flere former for økonomisk kriminalitet, hvilket vidner om at der måske ikke altid var den største kontrol med hvem, der fik bestyrerposten. I landsognene var det sognerådet der ansatte fattiggårdsbestyreren, nogle gange udpeges også medlemmer af sognerådene som bestyrer, i landsognene kunne sognerådsmedlemmerne og fattiggårdsbestyreren typisk klare det formelle og administrative. I byerne var det byrådene der godkendte ansættelse af fattiggårdsbestyreren og andet personale omkring fattigvæsnet, hvor en fattiginspektør typisk stod for det formelle og administrative.

Kilder:

Bedrageri ved Dronninglund Fattiggaard, bragt i Dagens nyheder, s. 3, 24. august 1884, mediestream

Tiltale imod Bestyrer af en Fattiggaard for Bedrageri, bragt i Social-Demokraten, s. , 17. februar 1885, mediestream

Folketællingen 1880 for Dronninglund Sogn, Hjørring amt, set på Danish Family Search

Horsens Tugthus Stambog, 1888, opbevaret på Rigsarkivet, set på Danish Family SearchLæs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattigbestyreren for retten

Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri i foråret 1884. Bestyreren havde til eget brug, svindlet med fattiggårdens midler, sagen er alvorlig ...