Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Løsladt 1915

Når man i starten af 1900'tallet blev løsladt fra fængslet kunne man risiker at blive pålagt en række restriktioner på ens videre liv. Følgende er en afskrift fra Ringsted Politiprotokol 1915:

Afskrift af Billy Sørensen, socialhistorie.dk, 2016

Aar 1915 den 20 November Frm kl 10 blev politiretten sat og holdt paa Ringsted Raadhus af den ærd dommer i overværelse af nedentegnede vidner, hvor da forsøges.

Paalæg i H.t. midt. straf af ¼ 1911 §8 3 samt ifølge Ringsted Herreds Politirets Dom af 18/11 1915 meddelt Henrik Christian Simonsen.

Dommeren bemærkede, at Henrik Christian Simonsen af Kværkeby, født ibd.d. 2 Januar 1880 ved Ringsted Herreds Politirets Dom af 18d.M efter midlertidig Lov 1 April 1911 § 8 3 jfr. Lov 3 Marts 1860 § ½ er anvist med Tvangsarbejde i 180 Dage samt Paalæg i Overensstemmelse med den citerede midlertidige Lov om i 5 Aar fra hans Løsladelse at regne at tage Ophold i den kommune, som af politiet anvises ham.

Domfældte Henrik Christian Simonsen var fremstillet.

I Henhold til det foranførte blev Kværkeby Kommune anvist ham som tvungen Opholsted i 5 Aar fra hans Løsladelse at regne og det blev ham tilkendegivet, at han ved at overtræde det givne Paalæg vil blive straffet med Fængsel paa sædvanlig Fangekost indtil 4 Mdr. og Tvangsarb. indtil 6 Mdr.

Sagen sluttes. Retten hævet.

Kilde:

Ringsted byfoged arkiv
Ringsted Politiprotokol, 1915 11 9 B - 1919 9 9 B, opslag 9.
Online: Link til sa.dk/ao

Læs også

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Et børste liv

Fra jernbanerne påbegyndelse begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte "kun leve(de red.) for Dagen og Vejen" ...

Fattiggårdens spisereglement

Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...