Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden


20/12-2017
Overenskomst 1911 og meget mere
Det snart jul og der er siden sidste nyhed sket en smule på socialhistorie.dk, blandt andet er nye kilder blevet afskrevet, deriblandt en overenskomst fra 1911 og eksempler på afhøringer, foretaget af fattigvæsnet i 1880. Derudover er der nyt på vej igen snart.

Der er siden sidste nyhed sket en smule på socialhistorie.dk, nye kilder er blevet afskrevet, deriblandt en overenskomst fra 1911, en gammel artikel fra 1940 om Danmarks første fattiggård og eksempler på afhøringer, foretaget 1880 af fattigvæsnet. Flere fattiggårde og fattighuse er tilføjet til databasen. Alle kilderne kan findes under menupunktet Oversigt, øverst på siden. Der også kommet en ny trist skæbne historie, om en tidligere husmand som en februar nat 1904 blev fundet død på Bramminge Station.

Læs historien Død på Bramminge Station.

Nyt snart på vej igen. På Horsens Byhistoriske Arkiv er blevet fundet Horsens gamle fattiggårds spise- og arbejds-reglementer, de vil blive afskrevet og lagt online i 2018. Udover de nye kilder, arbejdes der også på en database over de identificerede fra Aagaards- og Hoffgaardsbilleder, som Kolding Stadsarkiv i disse år digitaliser og registrer.

Fotografernes billeder viser de almindelige mennesker som fik taget et billede, samtidig er det ud fra navnemærkater og protokoller muligt at finde ud af, hvem mange af personer var; de identificerede personer er interessante i en socialhistorisk sammenhæng, fordi de viser almindelige mennesker, så når man gerne vil lære mere om eksempelvis 1800’tallets danskere, kan man også finde billeder og se hvordan folk dengang så ud.

Derudover vil i 2018 være særligt fokus på at belyse boligforhold for samfundets nederste og fattigste. Til Koldingbogen 2018 vil der forhåbentligt blive bidraget med en tekst om boligforholdene i Kolding, omhandlende lige fra den tidligste fattiggård til de nuværende ghettoer.

Året går mod enden, håber i alle for en god jul og et godt nytår! På gensyn i 2018!


Af: B. Sørensen