Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Dom for betleri 1915

Følgende er en afskrift fra Ringsted Domprotokol 1915, med dommen over to personer som er blevet dømt for betleri.

Afskrift af Billy Sørensen, socialhistorie.dk, 2017

Aar 1915 d. 29 Juli blev inden Svenstrup Birks Politiret i Sagen

NO. 499/1915

Det Offentlige ctr. Arrestanterne Christen Hansen og Jens Peter Nielsen, betræff. Betleri


afsagt saalydende

Dom:

Under denne Sag er Arrestanterne Jens Peter Nielsen og Christen Hansen sat under det Offentliges Tiltale for Betleri.

Arrestanten Jens Peter Nielsen er født i Svogerslev d. 11'Juli 1877 og tidligere straffet ialt 11 Gange, deraf 9 Gange for Betleri, og senest ved Lemvig Købstads Politirets Dom af 3 Oktober 1914 med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 3 Maaneder og ved Slagelse Købstads Politirets Dom af 13 Februar 1915 med 4 Maaneders Tvangsarbejde for denne Forseelse. Arrestanten Christen Hansen er født i Stenmagle d. 9 Maj 1889 og tidligere straffet ialt 10 Gange for Vold, Tyveri, Betleri og Overtrædelse af Tilhold, senest ved Sorø Birks Politirets Dom af 22 April 1915 med Tvangsarbejde i 12 Dage for Betleri.

Da det ved Arrestanternes egen Tilstaaelse i Forbindelse med det iøvrigt Oplyste maa anses for tilstrækkelig godtgjort, at de d. 24 Juli d.A. har gjort sig skyldig i Betleri i Borup, vil de være at anse efter Lov 3 Marts 1860 § 3, for Arrestanten Nielsens vedkommende sammenholdt med midlt. Lov 1 April 1913 § 8, 2 Stk., med en Straf, der vil kunne fastsættes for Arrestanten Jens Peter Nielsen til Tvangsarbejde i 150 Dage og for Arrestanten Christen Hansen til Tvangsarbejde i 30 Dage, hvorhos de vil have, en for begge og begge for en at udrede de af Sagen gaaende Omkostninger.

Thi kendes for Ret:

Arrestanterne Jens Peter Nielsen og Christen Nielsen bør straffes med Tvangsarbejde, førstnævnte i 150 Dage og sidstnævnte i 30 Dage, hvorhos de vil have, en for begge og begge for en at udrede Sagens Omkostninger.

Kilde:

Ringsted byfoged arkiv
Ringsted Domprotokol, 1911-1919, side 247-248, AO-opslag 9-10.
Online: Link til sa.dk/ao