Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Historisk overblik

Få et overblik over de fattige og nederste historie.


Siden er langsomt under opbygning

Reformationen


Der har ikke altid været et social sikkerhedsnet for fattige, udsatte eller andre såkaldt marginaliserede borgere i Danmark, rent historisk ved man ikke så meget om dem nederst i samfundet, og det er først fra 1680?erne at der kendes såkaldte arbejdshuse, der blev oprettet for at komme problemet med tiggeri og arbejdsløshed til livs.

Inden reformationen havde det primært været katolske munke og kirken der tog sig af fattige, efter reformationen blev fattigvæsnet lagt ind under den nye kirke af kongen, denne praksis fungerede i lang tid frem.

I 1708 kommer der en ny forsorgslov, med denne kommer der mere administration i fattigvæsnet, enighed kunne dog tage noget tid i diskussionerne om hvordan et fattigvæsen skulle styres og hvem der var fattige nok til hjælp og almisser, det er derfor først omkring 100år senere i 1803 at der kommer et fattigreglement for Danmarks købstæder og der begynder at blive oprettet fattigkommissioner i landsognene.

Grundlov og demokrati

Fælles selvhjælp 1891-1931


Socialreformen 1933