Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden


Fattig- og arbejdsanstalts register

Register over arbejds-, fattig-, opdragelses- og åndsvageanstalter i Vejle amt, registeret er ukomplet - søg lige nu i 45 institutioner.

Resultater

(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 Frem


Om registret

Der arbejdes løbende på en udviddelse af registret, i første omgang vil det omfatte Vejle amt. Hvis du ønsker at bidrage til databasen kan du se, hvordan du retter henvendelse på "om siden".