Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden


23/10-2017
Bidrag til årets Koldingbog
I år bidrager Billy Sørensen, der også står bag socialhistorie.dk, med en tekst om nogle personer fra samfundets bund i 1800’tallets Kolding. Historierne er fundet på det lokale byarkiv i Kolding, hvor byens gamle fattigvæsens korrespondance ligger bevaret, og det er lidt af hvert som der berettes om.

På mit lokale byarkiv, Kolding Stadsarkiv, har jeg over mange timer studeret hvad forhandlingsprotokoller, korrespondance og regnskabsprotokoller fra fattigvæsnet fortæller; i de gamle breve, skrivelser og afhøringsskemaer finder man en masse triste skæbner, sammen med andre kilder, såsom aviser, kirkebøger og folketællinger, kan man stykke livshistorierne sammen.

I årets ’Koldingbogen 2017’ fortæller jeg blandt andet historien om en mand ved navn Hans Hansen, han blev gråhåret over årene, det afslører de mange stamblade, han fik under hans ophold i Horsens Tugthus. I 1863 bliver han første gang indsat i tugthuset, da var han sorthåret, den sidste gang han forlader stedet i 1893, som en gammel mand, var han blevet gråhåret og begyndt at synke sammen i kroppen.

Utallige gange blev Hans Hansen dømt, den første dom kom allerede i 1830’erne og i 1839 var han første gang i fængslet; for tyveri blev han idømt to års fængsel i Odense. Kun fire måneder efter hans første løsladelse blev han anholdt igen, atter for tyveri, derfor lød dommen denne gang på fire års fængsel. Dengang fordoblede man straffen ved gentagende lovovertrædelse. Et dårligt livsmønster blev aldrig brudt, Hans Hansen døde på fattiggården.

Andre jeg fortæller om, er to veteraner fra 1864-krigen, som havde uheldige skæbner. En ukendt mand, der er så handicappet han ikke kan fortælle, hvem han er. Om et socialbelastet boligkvarter. Om en fattig familie, der flyttede til Kolding under industrialiseringen. Til sidst sluttes årets bidrag af med et afskrevet brev, fra en skræddersvend der, i 1890’erne, endte i arresten på Gammeltorv i København.

Bogen kan købes fra midten af november hos Kolding Stadsarkiv og flere butikker i Kolding.


Af: Billy Sørensen