Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Afhøringsskema - Afhøring over Søren Pedersen

Følgende er afskrift fra et af fattigvæsnets afhøringsskemaer, som blev udarbejdet under afhøring af personer skulle søgte fattighjælp.

Afhøring

over Arbeidsmand Søren Pedersen
som har begjært og er tilstaaet Understøttelse af Kolding Fattigvæsen.

Fødested og Fødselsdag Tornø, Munkebo Sogn, p. Fyen d. 7. Marts 1838.

Forældres Navne og Hjemsted gaardejer Peder Christensen og Hustru Ane Dorthea; der begge ere døde

Religion lutherske

Er Paagjældende gift og har Familje og da hvor? Separeret fra sin Hustru, der boer her

Ankom til Kolding den i 1865

Fra Fyen

Opholdt sig siden det fyldte 18de Aar
Siden han i 1865 som gift Mand hos Ophold her i Kolding har han uafbrudt havt Bopæl her.

Har tidligere nydt Fattigunderstøttelse Nei

Eier: intet

Agter sig herfra til -

Den her tilstaaede Understøttelse bestaar i Indlæggelse paa Fattiggaarden.

Kolding Fattigvæsens Udvalg, den 15. December 1880.

Original kildemateriale

Afhøring over Søren Pedersen, side 1 Afhøring over Søren Pedersen, side 2

Det originale kildemateriale strammer fra Kolding Fattigvæsens arkiv, korrespondance 1880. Opbevaret på Kolding Stadsarkiv.