Socialhistorie.dk

Forside | Nyheder | Oversigt | Om siden

Fattigforsorg og -væsens historie


Læs en historisk gennemgang af dansk fattigforsorg og -væsen siden de tidligste tider.

Mennesker fra 1800'tallet set igennem fotografiet

I det følgende tema vil du kunne se en masse af Aagaards billeder, og læse historier om de 1800'tals personer der optræder op dem.

Fattiggården


De såkaldte arbejds- og forsørgelsesanstalter, bedre kendt som fattiggårde, var et sted hvor sogne og kommuner anbragte en del af deres fattighjælpsmodtagere ...

hr Sagfører


Et brev fra en en dansk udvandre, der fra Nordamerika håber at få hans kone og børn over til ham i Amerika, ellers må hans hjemstedskommune forsørge dem.

Fattigbestyreren for retten


Efter omkring 11 år som fattigbestyre af Dronninglund fattiggård bliver bestyreren og hans hustru anklaget for bedrageri. Bestyreren havde til eget brug, svindlet...

Fattiggårdens spisereglement


Et eksempel på et spisereglement fra en fattiggård i Danmark, dokumentet er fra købstanden Fredericia fra året 1882...

Fattig- og arbejdsanstalts register


Register over arbejds-, fattig-, opdragelses- og åndsvageanstalter i Vejle amt...

Et børste liv


Fra jernbanernes påbegyndelse og i takt med industrialiseringen begynder der at dukke en ny slags arbejdere frem, de såkaldte børster, der ofte levede "for Dagen og Vejen" ...Nyheder

18/01-2019
Der udvikles stadigt
Der er gang i mange ting på socialhistorie.dk. Databaser, kildetekster og historiske personskildringer, og endnu mere er på vej. I 2018 kom der flere kilder, fattiggårdsdatabasen er begyndt at vokse, og samtidigt er der indsamlet rigtig rigtig mange kilder fra forskellige arkiver. I 2019 håbes på mere udvikling.
04/03-2018
Det allerede marts måned
Vi er allerede kommet ind i marts måned, det går stærkt, på socialhistorie.dk arbejdes der både med gode historier, nye kildematerialer og endnu en youtube video.
20/12-2017
Overenskomst 1911 og meget mere
Det snart jul og der er siden sidste nyhed sket en smule på socialhistorie.dk, blandt andet er nye kilder blevet afskrevet, deriblandt en overenskomst fra 1911 og eksempler på afhøringer, foretaget af fattigvæsnet i 1880. Derudover er der nyt på vej igen snart.

Læs flere nyheder
De fattige og udstødte
Historisk tidslinje

 • 1522

  Christian d.2's Bylov forbyder tiggeri. Det forsøges at regulere tiggeriet, men uden større held.

 • 1537-39


  Kirkeordinansen fra 1537 og 1539 lægger fattigvæsnet over på præster og verdslige myndigheder.

 • 1683

  Forordningen om Betleri, dog ikke gældende i København.

  Det forsøges igen at regulere tiggeriet ved lovgivning, værdig trængende kan få et tiggertegn, samtidigt begynder man at sende arbejdsdygtige tiggere på arbejdsanstalter og fattige børn kommer på børnehuset, her forsøges at give dem uddannelse indenfor håndværk.

 • 1708


  I 1708 kom forordningerne om betleri mv. i København, købstæderne og på landet, den første enlige fattiglov. Princippet om forsørgelsesret indføres. Der oprettes sogne- og herredsfattigkasser, der fra start blev skattefinansieret.

 • 1736

  Efter kongelig lov indføres offentlig fattighjælp i Slesvig.

 • 1803


  Fattigreglement for købstæder.

  Nogle år senere i 1808 overtager fattigkommissionerne retten til fattiges ejendele.

 • 1824

  Det forbydes, uden fattigkommissionens tilladelse, for fattige at indgå ægteskab.

 • 1849


  Junigrundloven vedtages, med den slåes det fast, at trængende har ret til offentlig hjælp, men også at man så har pligt til at underordne sig en række forpligtelser fra staten, samtidigt med nogle borgerlige rettigheder fjernes.

 • 1856

  Lov om hjælpekasser.

 • 1868


  Landkommunalloven træder i kraft, betyder at fattigvæsnet i sognede, overgår til de nyoprettede sogneråd.

  Lov om Købstædernes Styrelse, betyder at fattigvæsnet i købstæderne, overgår til de nyoprettede byråd.

 • 1891

  Alderdomsloven, revidering af fattigloven.

 • 1892


  Sygekasseloven.

 • 1898

  Arbejdsskadeforsikring indføres

 • 1905


  Børneloven, sikre børn under 15 ikke kommer i fængsel, princippet "ikke straf, men opdragelse" indføres alment.

 • 1898

  Arbejdsløshedsforsikring indføres

 • 1933


  Socialreformen Kanslergadeforliget.

Oplev selv historien

Oplev historien - links